26.12.16. Јавна набавка бр. 149/2016 – Додатни радови на изградњи аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31, регулација Јужне Мораве са притокама

26.12.16. Обавештење о покренутом поступку

26.12.16. Конкурсна документација

30.12.16. Измена конкурсне документације

21.03.17. Одлука о додели уговора

30.03.17. Обавештење о закљученом уговору