27.03.15. Јавна набавка бр. 1/2015 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549

27.03.15. Позив за подношење понуда

27.03.15. Конкурсна документација

01.04.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 1

01.04.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 2

01.04.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 3

01.04.15. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

01.04.15. Адендум бр. 1

03.04.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 4

03.04.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 5

03.04.15. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

03.04.15. Адендум бр. 2

06.04.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 6

07.04.15. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3

07.04.15. Адендум бр. 3

07.04.15. Питања и одговори у вези конкурсне документације 7

09.06.15. Обавештење о закљученом уговору

29.12.15. Одлука о измени уговора


Штампа