27.05.19. Јавна набавка бр. 31/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IА реда бр. 1, деоница: Јагодина - Ћуприја, мост преко Црних Бара на км 723+600

27.05.19. Позив за подношење понуда

27.05.19. Конкурсна документација

24.06.19. Одлука о додели уговора

29.07.19. Обавештење о закљученом уговору