27.06.18. Јавна набавка бр. 34/2018 - Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прељина

27.06.18. Позив за подношење понуда

27.06.18. Конкурсна документација

13.07.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

13.07.18. Адендум бр.1

13.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.07.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.07.18. Адендум бр.2

01.08.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.08.18. Адендум бр.3

06.08.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

17.08.18. Одлука о додели уговора

22.08.18. Обавештење о закљученом уговору

12.09.19. Одлука о измени уговора

22.01.20. Одлука о измени уговора


Штампа