27.06.18. Јавна набавка бр. 57/2018 - Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама аутопута: Ниш - граница са Републиком Македонијом, Ниш - граница са Републиком Бугарском и Обреновац - Прељина

27.06.18. Позив за подношење понуда

27.06.18. Конкурсна документација

20.07.18. Адендум бр.1

14.08.18. Одлука о додели уговора

17.08.18. Обавештење о закљученом уговору