27.12.18. Јавна набавка бр. 120/2018 - Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине

27.12.18. Позив за подношење понуда

27.12.18. Конкурсна документација

12.02.18. Одлука о додели уговора

07.03.18. Обавештење о закљученом уговору