28.12.15. Јавна набавка бр. 103/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи – Сјеница km 335+627,43

28.12.15. Позив за подношење понуда

28.12.15. Конкурсна документација

15.01.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.01.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.03.16. Одлука о додели уговора

18.04.16. Обавештење о закљученом уговору