29.05.15. Јавна набавка бр. 167/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I Б реда број 23 и I B реда број 21, деоница: Пожега- Ужице, надвожњак преко пруге и пута

29.05.15. Позив за подношење понуда

29.05.15. Конкурсна документација

12.08.15. Обавештење о закљученом уговору