29.10.18. Јавна набавка бр. 83/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 18, деоница: Стража - Бела Црква, мост бр. 1 преко Караша ID 03026 (стара стационажа km 120+370,00)

29.10.18. Позив за подношење понуда

29.10.18. Конкурсна документација

08.11.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.11.18. Адендум бр. 1

19.11.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.11.18. Адендум бр. 2

26.11.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

06.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

21.01.19. Одлука о додели уговора

25.01.19. Обавештење о закљученом уговору