30.01.20. Појачано одржавање државног пута IБ 35, деоница: Зајечар 5 - Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км, RRSP/RRW-IB35ZK/2018-08


Штампа