30.03.18. Јавна набавка бр. 79/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 21, деоница: Ваљево – Косјерић, мост преко реке Кладорубе – Партизански мост на km 169+650

30.03.18. Позив за подношење понуда

30.03.18. Конкурсна документација

30.05.18. Одлука о обустави поступка

11.06.18. Обавештење о обустави поступка

13.06.18. Позив за подношење понуда

13.06.18. Конкурсна документација

18.07.18. Одлука о додели уговора

27.07.18. Обавештење о закљученом уговору