30.05.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IА реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр. 1 Београд - Ниш са Смедеревом

30.05.17. Позив за подношење понуда

30.05.17. Конкурсна документација

10.07.17. Одлука о обустави поступка

17.07.17. Обавештење о обустави поступка