30.05.17. Јавна набавка бр. 48/2017 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 13, деоница: Кикинда - улаз у Башаид од км 85+600 до км 88+773

30.05.17. Позив за подношење понуда

30.05.17. Конкурсна документација

26.06.17. Адендум бр.1

26.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.06.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

18.07.17. Одлука о додели уговора

01.08.17. Обавештење о закљученом уговору