30.05.18. Јавна набавка бр. 47/2018 - Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј

30.05.18. Позив за подношење понуда

30.05.18. Конкурсна документација

12.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.06.18. Адендум бр.1

14.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

15.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.06.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

22.06.18. Адендум бр.2

25.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.06.18. Адендум бр.3

27.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.06.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

28.09.18. Одлука о додели уговора

16.10.18. Обавештење о закљученом уговору

09.01.20. Одлука о измени уговора

26.06.20. Одлука о измени уговора