30.07.19. Јавна набавка бр. 70/2019 - Реконструкција и проширење Булевара Николе Пашића у Лесковцу, на траси државног пута II-А реда бр. 158

30.07.19. Позив за подношење понуда

30.07.19. Конкурсна документација

16.08.19. Адендум бр.1

16.08.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.08.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

12.09.19. Одлука о додели уговора

01.10.19. Обавештење о закљученом уговору