30.08.16. Јавна набавка бр. 166/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 23, деоница: Ужице – Златибор, Ложионички мост у Ужицу (ИД 1156)


Штампа