30.08.16. Јавна набавка бр. 166/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 23, деоница: Ужице – Златибор, Ложионички мост у Ужицу (ИД 1156)

30.08.16. Позив за подношење понуда

30.08.16. Конкурсна документација

17.11.16. Обавештење о закљученом уговору