30.08.16. Јавна набавка бр. 31/2016 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 16, надвожњак преко железничке пруге Београд – Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола

30.08.16. Позив за подношење понуда

30.08.16. Конкурсна документација

12.09.16. Питања и одговори

27.09.16. Питања и одговори

27.09.16. Измене и допуне конкурсне документације

27.09.16. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.10.16. Обавештење о додели уговора

31.10.16. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

04.01.17. Одлука о додели уговора

16.01.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

13.02.17. Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права

28.03.17. Обавештење о закљученом уговору


Штампа