30.09.20. Јавна набавка бр. 26/2020 - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на проширењу наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75), А3 (Аутопут Е-70) и А4 (аутопут Е-80)

30.09.20. Позив за подношење понуда

30.09.20. Конкурсна документација

14.10.20. Адендум бр.1

14.10.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.10.20. Адендум бр.2

29.10.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

10.11.20. Измењена конкурсна документација

10.11.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.11.20. Адендум бр.3

13.11.20. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

07.12.20. Адендум бр.4

07.12.20. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.12.20. Појашњења у вези са припремањем понуда


Штампа