30.12.16. Појачано одржавање државног пута IБ 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20


Штампа