30.12.16. Појачано одржавање државног пута IБ 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20

30.12.16. Позив за достављање понуда

27.01.17. Разјашњење 01 конкурсне документације

14.02.17. Разјашњење 02 конкурсне документације

17.02.17. Адендум 01

01.06.17. Обавештење о додели уговора