31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац

31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од km 0+067 до km 8+870