31.12.14. Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II А 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од km 0+000 до km 27+280

31.12.14. Позив за достављање понуда

15.01.15. Измена позива за достављање понуда

27.04.15. Објава комисије за стручну оцену понуда