01.04.19. Јавна набавка бр. 26/2019 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине

01.04.19. Позив за подношење понуда

01.04.19. Конкурсна документација

08.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

18.04.19. Одлука о додели уговора

22.04.19. Обавештење о закљученом уговору