01.08.16. Јавна набавка бр. 81/2016 – Редовно одржавање система за наплату путарине

01.08.16. Позив за подношење понуда

01.08.16. Конкурсна документација

05.08.16. Адендум бр.1

06.09.16. Одлука о додели уговора

20.09.16. Обавештење о закљученом уговору