01.08.17. Јавна набавка бр. 92/2017 - Технички преглед објеката - наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државаном путу IА реда бр. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица


Штампа