01.08.18. Јавна набавка бр. 35/2018 - Техничка контрола пројектно - техничке документације и надзор над радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) - крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2

01.08.18. Позив за подношење понуда

01.08.18. Конкурсна документација

24.08.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

06.09.18. Одлука о додели уговора

26.09.18. Обавештење о закљученом уговору

22.01.20. Одлука о измени уговора