02.03.20. Јавне набавке бр. 103/2019 - Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза II - Обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији ажурирања


Штампа