02.10.15. Јавна набавка бр. 67/2014 - Трошкови преузимања, испитивања и подешавања елемената ИТС-а

02.10.15. Позив за подношење понуда

02.10.15. Конкурсна документација

23.11.15. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

23.11.15. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2