02.10.19. Јавна набавка бр. 84/2019 -Teхничкa документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток - Малча

02.10.19. Позив за подношење понуда

02.10.19. Конкурсна документација

18.10.19. Одлука о додели уговора

07.11.19. Обавештење о закљученом уговору