02.10.20. Јавна набавка бр. 38/2020 - Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75), А3 (аутопут Е-70) и А4 (аутопут Е-80)


Штампа