03.06.19. Јавна набавка бр. 47/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш - Перлез (Тител)


Штампа