03.11.17. Јавна набавка бр. 52/2017 - Главни пројекти побољшања локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде

03.11.17. Позив за подношење понуда

03.11.17. Конкурсна документација

17.11.17. Адендум бр. 1

29.11.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.12.17. Одлука о обустави поступка

25.12.17. Обавештење о обустави поступка