04.02.20. Јавне набавке бр. 147/2019 - Лиценце за GIS (ESRI) платформу и годишњи закуп сервера за ITS GIS портал


Штампа