04.06.18. Јавна набавка бр. 18/2018 - Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима

04.06.18. Позив за подношење понуда

04.06.18. Конкурсна документација

22.06.18. Одлука о додели уговора

10.07.18. Обавештење о закљученом уговору