04.08.16. Јавна набавка бр. 40/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – надзор над преосталим радовима II део


Штампа