04.10.17. Јавна набавка бр. 123/2016 - Интеграција елемената ПМИС-а са активним елементима ИТСС-а

04.10.17. Позив за подношење понуда

04.10.17. Конкурсна документација

30.10.17. Одлука о обустави поступка

03.11.17. Обавештење о обустави поступка