05.07.19. Јавна набавка бр. 56/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIБ реда бр. 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари


Штампа