05.07.19. Јавна набавка бр. 56/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIБ реда бр. 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари

05.07.19. Позив за подношење понуда

05.07.19. Конкурсна документација

02.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Обавештење о закљученом уговору