05.07.19. Јавна набавка бр. 63/2019 - Рeвизиja финaнсиjских извeштaja

05.07.19. Позив за подношење понуда

05.07.19. Конкурсна документација

01.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Обавештење о закљученом уговору