05.09.19. Јавна набавка бр. 113/2018 - Одржавање агрегата и припадајућих инсталација

05.09.19. Позив за подношење понуда

05.09.19. Конкурсна документација

25.10.19. Одлука о додели уговора

30.10.19. Обавештење о закљученом уговору