06.02.19. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 22 и IIА 147: Лот 1: IА 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Лот 2: IБ 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Лот 3: IБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће


Штампа