06.06.18. Јавна набавка бр. 31/2018 - Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза

06.06.18. Позив за подношење понуда

06.06.18. Конкурсна документација

10.07.18. Одлука о додели уговора

10.09.18. Обавештење о закљученом уговору