07.02.18. Јавна набавка бр. 172/2017 - Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима

07.02.18. Позив за подношење понуда

07.02.18. Конкурсна документација

14.02.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

14.02.18. Адендум бр.1

14.02.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.05.18. Одлука о обустави поступка

21.05.18. Обавештење о обустави поступка