07.02.19. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33 и IБ 34: Лот 1: IА 1, Ражањ – Алексинац, Лот 2: IБ 33, Пожаревац - Љешница, и Лот 3: IБ 34, Братинац - Браничево, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD4-3/2017-02


Штампа