07.09.18. Јавна набавка бр. 78/2018 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"

07.09.18. Позив за подношење понуда

07.09.18. Конкурсна документација

03.10.18. Одлука о додели уговора

25.10.18. Обавештење о закљученом уговору