07.11.19. Јавна набавка бр. 105/2019 - Периодични преглед и контрола громобранских инсталација, испитивање електроинсталација ниског напона у објектима


Штампа