07.11.19. Јавна набавка бр. 105/2019 - Периодични преглед и контрола громобранских инсталација, испитивање електроинсталација ниског напона у објектима

07.11.19. Позив за подношење понуда

07.11.19. Конкурсна документација

15.11.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

13.12.19. Одлука о додели уговора

29.01.20. Обавештење о закљученом уговору