08.02.19. Јавна набавка бр. 166/2018 - Осигурање службених возила

08.02.19. Позив за подношење понуда

08.02.19. Конкурсна документација

14.02.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.02.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.03.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.05.19. Одлука о додели уговора

25.06.19. Обавештење о закљученом уговору