08.10.19. Јавна набавка бр. 90/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш – Перлез


Штампа